Kênh kết nối

Tác giả Phạm Văn Tuấn

Danh sách bài viết của tác giả Phạm Văn Tuấn tại cakhia-17.pro

Thông tin về tác giả:

Tên Phạm Văn Tuấn
Slogan Đối với tôi, bóng đá không chỉ là một trò chơi, mà là một phong cách sống, và tôi muốn lan tỏa cái phong cách ấy trong cộng đồng qua việc làm admin. Đối với tôi, bóng đá không chỉ là một trò chơi, mà là một phong cách sống, và tôi muốn lan tỏa cái phong cách ấy trong cộng đồng qua việc làm admin. Chào tất cả anh em, tôi là Phạm Văn Tuấn. Đối với tôi, bóng đá không chỉ là một trò chơi, mà là một phong cách sống, và tôi muốn lan tỏa cái phong cách ấy trong cộng đồng qua việc làm trang web cakhia-17.pro.
❰ quay lại